Lokalpolitisk nettverk 2010 — 2011

Lokalpolitisk nettverk er Venstres skolering av kandidater fram mot lokallvalget i 2011, og er ment for kandidater og tillitsvalgte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstres nestleder, Ola Elvestuen, er en av flere innledere på seminaret.

Venstres nestleder, Ola Elvestuen, er en av flere innledere på seminaret.
Foto: Caroline Roka

Temaet for dette møtet er miljøpolitikk. Som innledere kommer blant annet Morten A. Hagen, kontorsjef i Venstre, Thomas Hansen, som har blant annet har skrevet boken om Lars Sponheim, og Ola Elvestuen, Venstres nestleder. Møtet avholdes på Drøbak Fjordhotell helga 30-31. oktober.

Lørdag
10:00 Lokal samling for Akershus Venstre. Tema: Kommunestruktur. Hva skal være Venstres politikk? Paneldebatt + diskusjon
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk, andre samling
13:15 Det perfekte lokallaget: Hjemmelekser fra forrige LPN: Virksomhetsplan, medieplan, bedriftskampanje
14:00 Venstres miljøpolitikk: Prinsipp og initiativ
– Lokale miljøutfordringer i regionen (ekstern innleder)
15:00 Gruppearbeid: Miljøpolitikk, samspill lokalt og sentralt
16:00 Kaffepause
16:30 Oppsummering av gruppearbeid på miljø
17:00 Venstres politikk på velferd, integrering og lokaldemokrati: Prinsipp og initiativ
– Lokale velferdsutfordringer i regionen (ekstern innleder)
18:30 Q&A — en uformell quiz om Venstres politikk
19:00 Møteslutt dag 1
20:00 Middag

Søndag
09:00 Gruppearbeid: Velferdspolitikk, samspill lokalt og sentralt
10:00 Oppsummering av gruppearbeid på velferd
10:30 Presse- og mediearbeid
– Bruk av lokale nettsider
13:00 Nominasjonsprosesser, listestilling og programarbeid. Åpen runde.
Avslutning
14:00 Lunsj

For spørsmål/påmelding:
Christoffer Biong, fylkessekretær
Tlf: 97 65 27 97
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**