Ny dato Lokalpolitisk nettverk

Tromsø Venstre har gleden av å invitere alle våre medlemmer på Lokalpolitisk nettverk, som nå er satt til 27.-28. november på Grand hotell, Tromsø. Hovedtema er miljø- og velferdspolitikk. Dette er en meget god skolering for god Venstre-politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skole, utdanning, undervisning, lærer, elev

Foto: Microsoft

Også Tromsø Venstre skal være med på denne fylkessamlingen. Meld deg via lokallagsleder Øystein Nilsen.

Andre samling høsten 2010
Innledere: Guri Melby (sentralstyremedlem), Pål Pettersen (politisk rådgiver på Stortinget)

Program

LAURDAG
10:00 Lokale samlingar — ansvar: Fylkeslaga
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk, andre samling
13:15 Det perfekte lokallaget: Oppsummering frå førre LPN
Heimelekser: Virksomhetsplan, medieplan, bedriftskampanje
14:00 Venstres miljøpolitikk: Prinsipp og initiativ
Lokale miljøutfordringar i regionen (ekstern innleiar)
15:00 Gruppearbeid: Miljøpolitikk, samspel lokalt og sentralt
16:00 Kaffepause
16:30 Oppsummering av gruppearbeid på miljø
17:00 Venstres politikk på velferd, integrering og lokaldemokrati: Prinsipp og initiativ
Lokale velferdsutfordringar i regionen (ekstern innleiar)
18:30 Q&A — ein uformell quiz om Venstres politikk
19:00 Møteslutt dag 1
20:00 Middag på Biffhuset

SØNDAG
09:00 Gruppearbeid: Velferdspolitikk, samspel lokalt og sentralt
10:00 Oppsummering av gruppearbeid på velferd
10:30 Presse- og mediearbeid
Bruk av lokale nettsider
13:00 Nominasjonsprosessar, listestilling og programarbeid. Open runde.
Avslutning
14:00 Lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**