Tigger-registrering er symbolpolitikk

Endringen av politivedtektene fra et samlet formannskap, bortsett fra Venstre, er et dårlig tiltak hvis formålet er å forhindre tigging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


En meldeplikt for tiggere vil ikke føre til annet enn at mennesker som har kommet i en situasjon hvor man livnærer seg av tigging, må registrere seg på politihuset, før man kan fortsette den fullt ut lovlige tiggingen. Om politiet velger å prioritere å sjekke om tiggere har registrert seg, kan de ikke gjøre annet enn å veilede tiggere som ikke har registrert seg til politihuset, hvor de må registrere seg, for så å fortsette tiggingen. Dette vil være gal bruk av politiressurser, skape unødvendig byråkrati, og vil ha ingen effekt på de bakenforliggende årsakene til tigging.

Politiet er forøvrig i sin fulle rett i dag til å kontrollere om personer har lovlig opphold og korrekte papirer, uten en slik tigger-registrering. Tigging er lov i Norge, og så lenge tiggere ikke bryter annen lovgivning, så bør det etter Venstres syn fremdeles være mulig å tigge. Tigger-registrering fremstår derfor som ren symbolpolitikk som ikke vil hjelpe et eneste menneske som har kommet i en situasjon hvor tigging er hovedkilden til inntekt. Det blir kanskje mer behagelig å slippe å se at noen har det mye verre enn oss andre i gatebildet, men Venstre kan ikke være med på en slik sanering av det offentlige rom. Gata skal være for alle.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**