– Vi trenger en ny klimapolitikk

– Det er positivt at regjeringen følger opp kritikken fra Riksrevisjonen, men dersom vi skal nå målene våre trenger vi en langt mer offensiv klimapolitikk, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Riksrevisjonen kritiserte i våres regjeringen for mangelfull kontroll på måloppnåelsen i klimapolitikken. Nå har Klima- og forurensingsdirektoratet utarbeidet et “klimakompass” som skal fortelle oss hvor langt vi har igjen til målene er nådd. Kompasset kommer til å peke feil vei så lenge den rødgrønne regjeringen får styre, sier Elvestuen.

— Regjeringen må godta EUs fornybardirektiv og få på plass et marked for grønne sertifikater slik at det vil lønne seg å satse på fornybar energi, sier Elvestuen. – De stadige utsettelsene av rensing av CO2 på Kårstø og Mongstad er et annet eksempel på en politikk som går i feil retning og er stikk i strid med Norges vedtatte målsetninger om reduksjon i de samlede CO2-utslippene, sier han.

– Det viktigste bidraget Regjeringen nå kan gi, er gjennomføring av betydelige klimatiltak nasjonalt. Jeg deler statsministerens vurdering av at ca 80 prosent må gjennomføres ved innenlandske tiltak. Men det haster, og regjeringen har dessverre utsatt arbeidet med en ny klimamelding til høsten 2011, sier Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**