Ny nedtur for klima og miljø

Regjeringens ambisjoner for energieffektivisering og fornybar energi er fraværende i årets forslag til statsbudsjett. Til tross for at energiforbruket i Norge ser ut til å gå opp, tar de rødgrønne enda et hvileskjær i arbeidet med energieffektivisering. Dette er leit og skuffende, mener Rebekka Borsch, leder i Røyken Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: privat

Energieffektivisering er blant de enkleste og billigste klimatiltak som finnes. Det er avgjørende for å redusere utslipp av klimagasser raskt og for å sikre framtidig energiforsyning. I Norge finnes et enormt potensial for energieffektivisering. Men dessverre ligger vi i dette spørsmålet langt etter de fleste land i Europa og EUs klare mål på 20-prosent reduksjon i energiforbruket gjennom energieffektivisering.

Mangel på tiltak
Særlig er to tiltak er av betydning: tilskuddsordninger til private boliger, næringsbygg og offentlige bygninger som skoler, svømmehaller og sykehjem som gjør eksisterende bygg mer energieffektive, og strenge effektivitetskrav til nye bygninger, slik at disse trenger lite oppvarming og er fleksible for ulike oppvarmingsløsninger. Også i transportsektoren må energieffektiviteten økes, og produktutvikling må styres mot lavenergiløsninger.

Men heller ikke i år klarte Regjeringen å få på plass gode virkemidler for mer energieffektivisering, fornybar energi eller et skikkelig grønt skatteskifte. Det kom heller ingen nye signaler fra regjeringen om den videre prosessen med grønne sertifikater. I stedet ble bevilgningene til Enova faktisk redusert fra i fjor. Sammenlignet med budsjettet for 2010 er direkteoverføringene til Enova kuttet med hele 180 millioner kroner.

klima

Foto: ukjent

Vi trenger et grønnere samfunn
Vi vet at vi må over til et grønt og bærekraftig samfunn. Da nytter det ikke å nedjustere ambisjonene for fornybar energi og energieffektivisering. Venstre mener at følgende tiltak må til for å nå målet om et grønnere, bærekraftig Norge:

Redusere strømforbruket innenlands med 20 prosent innen 2020
Stille strengere krav til energibruk og fleksible oppvarmingsløsninger i nybygg og ved større
rehabiliteringer, slik at strømforbruket blir lavere enn 100 kwh/m2.
Styrke vilkårene for utbygging av fjernvarme betydelig.
Etablere gode støtteordninger for energieffektiviseringstiltak og energisparing i bedrifter og
husholdninger.
Opprette et tilbud om en energisjekk av boligbygg.
At offentlige nybygg skal ha lavere energiforbruk enn de til enhver tid gjeldende energikrav.
Stimulere til mer energieffektiv transport.

Ikke spor av satsing

Det er kun en måned siden Arnstad-utvalget la fram konkrete mål for å spare 10 TW i året innen 2020. Kommunalministeren mottok rapporten med stor entusiasme. Denne rapporten bekrefter Lavenergiutvalgets rapport som ble lagt fram allerede i 2009. Allikevel finnes ikke spor av satsing på dette området i regjeringens forslag. Statsbudsjettet er en ny nedtur for klima og miljø.

Rebekka Borsch
Leder Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**