Svært positiv til at Hellas-retur av asylsøkere stanses

Utlendingsnemnda (UNE) melder idag at de inntil videre stanser retur av asylsøkere som har kommet til Norge etter først å ha vært i Hellas. Venstre fremmet krav om stans av retur av asylsøkere til Hellas for to uker siden og er svært fornøyd med at dette nå følges opp av UNE.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– De siste ukene har TV2 prisverdig dokumentert for det norske folk det som FNs høykommissær for flyktninger har påpekt i lang tid: Det er uforsvarlig å returnere asylsøkere til Hellas, et land som er ute av stand til å gi dem en seriøs og verdig behandling. Norge er dessverre i Europatoppen i retur til Hellas. Et land som ble beskrevet slik av TV2s reporter: I Hellas har selv løshundene bedre forhold enn asylsøkere og flyktninger, sa Trine Skei Grande til Venstres landsstyremøte forrige helg.

I dag ble det kjent at UNE stanser retur av asylsøkere til Hellas.Venstre fremmet krav om stans av retur av asylsøkere til Hellas for snart to uker siden.

Helge Solum Larsen

Foto: Venstre

– Det er svært positivt at norske myndigheter omsider lytter til Menneskerettighetsdomstolens (EMD) anbefalinger og Venstres krav om å stanse retur av asylsøkere til Hellas, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen og viser til at Venstre fremmet forslag om dette i trontaledebatten i forrige uke.

– Det var på høy tid at også Norge tar innover seg at forholdene for returnerte asylsøkere i Hellas nærmer seg en humanitær krise sier Solum Larsen og viser til at land som Storbritannia, Nederland og Danmark inntil videre allerede har stanset tvangsretur av asylsøkere til Hellas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**