Formannskapet ønsket 25 medlemmer i bystyret

Etter forslag fra høyres Kjell MacDonald vedtok formannskapet å gå inn for at Risør bystyre ble redusert fra 31 til 25 medlemmer fra og med neste valgperiode. Innstillingen fra utvalget som fremla sin rapport konluderte med at bystyret skulle reduseres med 2 medlemmer fra 31 til 29 medlemmer og det blir nå opp til bystyret å fatte et endelig vedtak i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Odd Bjørn Sundsdal (Krf) delte høyres syn og gikk for 25 bystyremedlemmer i neste periode.

Odd Bjørn Sundsdal (Krf) delte høyres syn og gikk for 25 bystyremedlemmer i neste periode.
Foto: Jan Einar Henriksen

Under behandlingen ble det også diskutert om det var ønskelig med gjennomgående representasjon eller om det skulle være mulig å benytte politikere også uenom bystyrets mdlemmer som medlemmer i de ulike komiteene.

Det endre med en diskusjon og et enstemmig formannskap gikk inn for å opprette en kommunekomitémodell i Risør, men formannskapet ble delt nr det gjaldt antall medlemmer i bystyret.

Administrasjon vil frem mot bystyrets møte utarbeide et utkast til sammensetting av medlemmer til de ulike komiteer basert på formannskapets innsilling til bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**