Klage på bryggevedtak tas ikke til følge av rådmannen

Henrik V. Lindstøl og Marianne Lindstøl får ikke medhold i sin klage over hovedutvalgets tidligere avslag om å etablere en liten ilandstigningsbrygge på egen eiendom i Bossvik og rådmannen innstiller på at saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Leder i Risør Venstre er for at Lindstøl gis medhold i sin klage og får bygge en mindre på egen hyttegrunn i Sørfjorden.

Leder i Risør Venstre er for at Lindstøl gis medhold i sin klage og får bygge en mindre på egen hyttegrunn i Sørfjorden.

Jeg mener det blir feil når søker får avslag på en liten brygge på egen eiendom i Sørfjorden når andre hytteeiere i skjærgården får tillatelse til å etablere tilsvarende brygger på kommunal eiendom sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar.

Bryggen er minimal, på egen eiendom, tiltaket er reversibelt, bryggen er ifølge søker også plassert slik at den er tenkt anlagt utenfor området sivområdet og båten har i mange år ligget på svai lenger inne i sivområdet og på det stedet hvor det fra gammelt av er et avmerket garnkastområde, som få husker når ble benyttet sist.

Når området i tillegg ikke benyttes av andre enn søkerne er det heller ikke til fortrengsel for lmennheten og da kan jeg ikke skjønne at dette skal skape presedens dersom noen grunneiere ønsker å etablere boligfelt i områder ikke langt unna. Jeg håper derfor at søker gis medhold i sin klage avslutter Henriksen.

Saken behandles i HU for plan, miljø og tekniske tjenester 21.10.2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**