Kommunevalg søndag 11. og 12. september 2011

Risør formannskap innstiller overfor bystyret at det skal være to dagers valg i Risør ved neste års kommune- og fylkestingsvalg. Ordinær valgdag blir mandag 12. september 2011 og da blir alle stemmelokaler i Risør åpne for stemmegivning. I tillegg innstilles det på at det i Risør og Søndeled stemmekretser blir åpent for stemmegivning også søndag 11. september 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 332 dager igjen til kommune- og fylkestingvalget i 2011

332 dager igjen til kommune- og fylkestingvalget i 2011
Foto: Ukjent

Dermed opprettholdes tradisjonen med to dagers valg i Risør og valgstyret vil foreta de endelige tidspunktene for når det blir åpent for stemmegivning.

Dag Eikeland og Ole Per Hopaneng ble forøvrig valgt inn som varamedlemmer til valgstyret etter Janita Brocklin og Stein Gjulem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**