Risør ønsker 15.000 m2 BRA handel på Østebø

Frydendal innlemmes i Risørs sentrumsavgrensning, det tillates 15.000 m BRA handel på Østebø med en minste tillatte enhetsstørrelse på 750 m2 og reguleringsplan for Vinterkjær godkjent 18.01.2007 skal fortsatt gjelde og unntaksbestemmelsene må innbefatte politi/politistasjon og ambulansetjeneste/redning heter det i rådmannens forslag til høringsuttalelse til den regionale delplan for senterstruktur og handel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør ønsker inntil 15.00 m2 BRA handel på Østebø og da eksklusive parkeringsareal.

Risør ønsker inntil 15.00 m2 BRA handel på Østebø og da eksklusive parkeringsareal.
Foto: Jan Einar Henriksen

Det viser at Risør kommune er på offensiven og ikke stilltiende vil sitte og e på at de kommuner som tidligere har “tatt seg tilrette” i forhold til sentreutvikling skal bli vinnere på bekostning av Risør.

Etter Venstres mening ville det være svært uheldig dersom Risør skulle bli sittende igjen med alt for små areal til fremtidig sentrerutvikling og særlig i forhold til det vi tidligere kalte for plasskrevende handel som det ikke er mulig å etablere i det kulturhistoriske sentrum i Risør.

Saken behandles i HU for plan, miljø og tekniske tjenester 21.10.2010 og vil bli behandlet i bystyret i slutten av måneden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**