Risør i forvandling

Det jobbes uavbrutt med nye fortau i Risør sentrum. deler av Strandgata ble ferdigstilt på forsommeren og nå står arbeidene i Kragsgata mellom torvet og Storgata for tur. Samtidig med arbeidene legges det ned varmekabler i fortauene og det er bra, spesielt med tanke på de svaksynte som har behof for å følge ledelinjene som nå etableres i de nye fortauene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Det etableres varme i fortauene i Kragsgata

Det etableres varme i fortauene i Kragsgata
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre tok i våres opp spørsmålet om å legge varme under ledelinjene da arbeidet ble gjort i Strandgata, men den gang var arbeidet kommet for langt til at det lot seg gjøre. Det er derfor svært gledelig at gårdeierne i Kragsgata selv bekoster varmekabler i fortauene og på denne måten bidrar til å sikre universell tilgjengelighet for alle brukere også vinterstid.

Det nevnes nå at fortauet utenfor Chinahouse og Intersport skal tas opp igjen sik at det også her kan legges varmekabler og det er gode nyheter for de med nedsatt syn og som er avhengig av å kunne følge ledelinjer hele året.

Spørsmålet er om vi ikke burde ta opp igjen ledelinjene i Strandgata og etablere varmekabler også der for å sikre universell utforming for alle hele året også der. Problemstillingen viser også klart at det er en ting å snakke om universell utforming tilpasset sommertid, men noe helt annet å snakke om universell utforming hele året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**