Drammen Venstre søker innflytelse -ikke symbolposisjoner

I et oppslag i DT kan vi lese at AP ønsker å styre mot sentrum for å gjenvinne posisjoner i Drammenspolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er gledelig at AP ønsker å bevege seg mot sentrum, men foreløbig har vi sett lite til den bevegelsen i praktisk politikk.
Drammen Venstre har et utmerket samarbeid med Høyre, men står også i opposisjon til deler av Høyres politikk.Vi går til valg på egen politikk og program. Vi vil utnytte en eventuell vippeposisjon i Drammen bystyre til å skape større gjennomslag for Venstres politikk. Dersom AP ønsker å støtte vår politikk er de velkommen til å gjøre det, men Venstre vil ikke inngå en bindende allianse med AP før valget. Til det er den politiske avstanden foreløbig for stor.

Drammen Venstre søker politisk innflytelse over byen og ikke symbolske posisjoner. Vi tror den innflytelsen spilles best ut ved at Venstre blir større.
En stemme til Drammen Venstre er en stemme for mer Venstrepolitikk og for en trygg økonomisk styring av byen.
For en avbyråkratisering av offentlige etater, for en sterk satsing på miljø, for boliger og kunnskapsbasert næring på havna og for en bedre rusomsorg.

les artikkelen på DT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**