Lokalpolitisk nettverk på Biri 30. – 31. oktober

Programmet for lokalpolitisk nettverk på Biri er nå klart. Nestleder i Venstre, Helge Solum Larsen, og nylig avgått leder for Unge Venstre, Anne Solsvik, vil være hovedinnledere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Anne Tørå Solsvik

Foto: Venstre

De som ennå ikke har meldt seg på samlingen må så snart som mulig melde sin interesse gjennom sitt lokallag eller direkte til organisatorisk nestleder i Oppland Venstre, Sissel Glomseth. Epost: [email protected]. Samlingen er gratis, men reiseutgifter dekkes av hver enkelt, eller av lokallaget. Gi beskjed om du ønsker overnatting.

Samlingen arrangeres i samarbeid med Hedmark Venstre. Fra klokken 10 – 12 på lørdagen er det egen samling for deltagere fra Oppland. Her er lokalvalg 2011 sentralt tema.

Program:

LAURDAG
10:00 Lokal samling: Hvordan aktivisere lokallag og vinne valget?
v/ Fredrik Øvergård, Trondheim Venstre og Aktivt Venstre.
11.00 Valgprogram, listestilling og andre lokale saker. v/Eivind Brenna
Kjøreplan fram mot valget.
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk, andre samling
13:15 Det perfekte lokallaget: Oppsummering frå førre LPN
Heimelekser: Virksomhetsplan, medieplan, bedriftskampanje
14:00 Venstres miljøpolitikk: Prinsipp og initiativ
Lokale miljøutfordringar i regionen (ekstern innleiar)
15:00 Gruppearbeid: Miljøpolitikk, samspel lokalt og sentralt
16:00 Kaffepause
16:30 Oppsummering av gruppearbeid på miljø
17:00 Venstres politikk på velferd, integrering og lokaldemokrati: Prinsipp og initiativ
Lokale velferdsutfordringar i regionen (ekstern innleiar)
18:30 Q&A — ein uformell quiz om Venstres politikk
19:00 Møteslutt dag 1
20:00 Middag

SØNDAG
09:00 Gruppearbeid: Velferdspolitikk, samspel lokalt og sentralt
10:00 Oppsummering av gruppearbeid på velferd
10:30 Presse- og mediearbeid
Bruk av lokale nettsider
13:00 Nominasjonsprosessar, listestilling og programarbeid. Open runde.
Avslutning
14:00 Lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**