Åpent gruppemøte neste mandag

Bystyregruppen inviterer alle medlemmer til åpent gruppemøte neste mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I tråd med møteplan inviteres det med dette til åpent gruppemøte i Venstres bystyregruppe:

Mandag 25. oktober 2010. 1800 – 1900. Møtet avholdes i møterom “Østfold”, 2. etg., Rådhuset.

Hovedtema:

•Sakskartene til komiteene og formannskapet

Sakslistene til politiske møter i Fredrikstad finner du på kommunens hjemmesider: http://www.fredrikstad.kommune.no/no/GlobalMenu/Politikk/

Alle er hjertelig velkommen!

Fredrikstad, den 18. oktober 2010

Med vennlig hilsen
Venstres bystyregruppe i Fredrikstad
Styret i Fredrikstad Venstre

Ulf Trenum /s/
Gruppeleder
Tlf: 90 65 59 87
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**