Nytt turistmål i Akershus?

Venstres Tor Olav Steine mener at Svellet kan utvikles til et vesentlig nytt turistmål for fugletitting og bli et viktig bidrag til økt miljøforståelse og opplysning om fuglenes liv og behov generelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Tor Olav Steine vil legge til rette for fugletitting.

Tor Olav Steine vil legge til rette for fugletitting.
Foto: Jan Harsem

Av områder med særlig stor betydning for biologisk mangfold i Oslo og Akershus er deltalandskapet omkring Nordre Øyeren med Svellet, Leiras elveslette og nederste del av Nitelva. Steine vil legge til rette for fugletitting, og tar opp saken i fylkestinget.

– Om vi ser til svenskenes Hornborgasjön i Västra Götaland, er denne utbygget på en nennsom måte som ikke skader fuglelivet, men som slipper til et tusentalls fugleinteresserte pr år. Det er bl.a. laget p-plass anlegg, trebelagte spaserstier, samt utsiktstårn med kikkerter, utsalg av souvenirer og infomateriell, samt kafeteria. Webkameraer sørger for overføring av bildeinntrykk fra mer sårbare områder, sier Steine.

Utbyggingen vil være rimelig

Ettersom Svellet-området ligger sentralt, nær bebyggelse og allerede eksisterende Lensemuseum, er dette en mulig verdifull tilvekst til vårt tilbud til alle i området, så vel som til langveisfarende. Utbygging vil være av det rimelige slaget, og driften kan muligens samordnes med Lensemuseet og Skedsmo Kommune. Ideen er luftet overfor Visit Romerike og Akershus Reiselivsråd, som begge er positive til tanken.

 Steine tar opp saken i fylkestinget.

Steine tar opp saken i fylkestinget.
Foto: Christoffer Biong

– Svellet kan utvikles til et vesentlig nytt turistmål i vårt fylke, men også å bli et viktig bidrag til opplysning om fuglenes liv og behov generelt, økt miljøforståelse og respekt for naturen hos unge og gamle, og et viktig tilskudd til undervisning og opplysning, sier Steine.

Spørsmål til ordføreren er derfor:

"Vil fylkesordføreren stille seg positiv til at det blir utredet hvordan området ved Svellet kan utvikles i tråd med ovenstående, og hvilke aktører som i så fall bør inviteres til å stå for utbygging og drift?"

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**