Vil du være med å forandre Strand?

Still til valg for Venstre. Vi ønsker deg på Venstres liste til kommunevalget 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre er et liberalt sentrumsparti som vil arbeide for et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og ikke minst der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet.

Vil du bli med på laget og arbeide for at Venstre stiller sterk liste ved valget i Strand i september 2011?

Er du interessert i Venstres politikk og kunne tenke deg å være med oss, så ta kontakt med Kjartan (organisasjonsekretær).

Alle våre nye (og gamle) tillitsvalgte som stiller til valg vil få tilbud om kursing og skolering i forkant av valget.

Kontaktinfo Kjartan:
Mobil 957 09 534
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**