“Trondheim Bystyre følger opp Venstres bedriftskampanje”

Bystyret i Trondhein besøker i dag lokale bedrifter for å få bedre innsikt for å kunne utarbeide en strategisk næringsplan for Trondheimsregionen.
Dette er helt i tråd med intensjonene også i Venstres bedriftskampanje, som ble gjennomført tidligere i høst. – sier Jon Gunnes. – Vi må snakke mer med dem som er midt oppi problemstillingene til daglig for å kunne utarbeide god politikk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Torsdag får bystyremedlemmene i Trondheim lære om alt fra produksjon av karamellpudding til høyteknologisk jakt på hydrokarboner under havbunnen.
Politikerne forlater rådhuset, deler seg i fire grupper og besøker til sammen ti bedrifter i byen. Her møter de gründere, smartinger og andre som klekker ut nye ideer, slåss om markedsandeler og skaper verdier.
Utflukten er ingen gimmick. Den markerer en seriøs start på arbeidet med å sette den strategiske næringsplanen for Trondheimsregionen ut i livet. Et av de vedtatte målene i planen er:
Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne i Norge.
Og dette er et av de vedtatte virkemidlene:
Alle politikere skal besøke minimum en bedrift hvert år.
Trondheimsregionen består av ti kommuner og fylkeskommunen. Hovedmålet for næringsplanen er å øke regionens andel av brutto nasjonalprodukt ved å styrke det eksisterende næringslivet og skape flere framtidsrettede bedrifter. Ett av tiltakene er å knytte sterkere bånd mellom bedriftene, forsknings- og utviklingsmiljøet i byen og politikerne våre.
Næringsplanen slår fast at de unike kunnskapsmiljøene er vårt femste fortrinn. Torsdag får politikerne se eksempler på hva som har sprunget ut av NTNU, Sintef og andre institusjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**