Helge Stiksrud med i styringsgruppe for det flerkulturelle Buskerud

Leder i Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune Helge Stiksrud (V) skal sitte i styringsgruppa som skal utarbeide en helhetlig strategi for det flerkulturelle Buskerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Helhetlig strategi for det flerkulturelle Buskerud
Fylkestinget i Buskerud har vedtatt å starte opp et helhetlig strategiarbeid på dette området.

Helge Stiksrud

Foto: Ole Morten Melgård

– Jeg gleder meg til at ta fatt på dette viktige arbeidet, sier Stiksrud.

Vedtak:
1. Det igangsettes et arbeid med å lage en strategiplan med mål om at Buskerud skal væreet foregangsfylke på inkludering og integrering innen 2015.
2. Intern prosess igangsettes umiddelbart med ressurser fra utviklingsavdelingen.
3. En ekstern prosess forutsetter ressurser utover nåværende og legges fram i forbindelse med
handlingsplan for 2011.
4. Til styringsgruppen oppnevnes følgende 3 politikere fra fylkestinget:
Helge Stiksrud (V), Nancy Amundsen (ap) og Britt Homstvedt (Frp)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**