Lokalpolitisk nettverk HeadUp

melder om restplasser til Astoria, Hamar 12.-13.mars

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kvinne

Foto: Microsoft

Meld dere på!!!!!!
Venstrefolk i Hedmark! Velkommen til lokalpolitisk nettverk på Hotell Astoria, Hamar 12.-13.mars 2011. Venstres leder Trine Skei Grande kommer – kommer du?
Også denne gangen arrangeres lokalpolitisk nettverkssamling sammen med Oppland Venstre, og vi bygger videre på de gode erfaringene med felles samling. Jeg viser til tidligere informasjon om denne samlingen og vedlagte program, og den korte påmeldingsfristen 8.mars!! Denne nettverkssamlingen har vært omtalt ved flere anledninger og jeg håper informasjonen har kommet ut til aktuelle medlemmer i lokallagene, og andre det er aktuelt å få med. Målgruppen er valgkampledere, lokallagsledere og de øverste kandidatene på listene.
Vi får besøk av regiondirektør i NHO Innlandet på lørdag 12.mars, kl. 10.00, og temaet er “Næringspolitiske utfordringer i Innlandet”. Her må gjerne flere interesserte fra lokallagene møte fram.
Hedmark Venstre dekker hotellutgiftene, mens lokallagene må dekke reiseutgiftene. Til dere med lang reisevei: ta kontakt med undertegnede dersom dere har problemer med reiseutgiftene.
PÅMELDINGENE SKAL SENDES TIL MEG PÅ E-POST. Påmeldingen skal inneholde: NAVN, LOKALLAG, OM DU/DERE SKAL DELTA BEGGE DAGENE, OG OM DERE SKAL OVERNATTE FRA 12.-13. mars.

Venstre logo liggende

Foto: Venstre

[email protected], mobil 90 01 74 39 / 90 01 74 39
Hedmark Venstre har ansvaret for praktisk tilrettelegging. Hotellet er Astoria Hotell, Hamar.
Tema for denne nettverkssamlingen er skolepolitikk, næringspolitikk og hvordan gjøre suksess i lokalvalg. Målgruppen for samlingen er førstekandidater, lokallagsledere, valgkampanjeansvarlige og andre som lokallagene ønsker å sende.
PROGRAM FOR SAMLINGEN
LØRDAG 12. mars
10:00 Lokale samlinger v/ Fylkeslagene: "Næringspolitiske utfordringer i Innlandet v/NHO"
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk, tredje samling
13:15 Hvordan gjøre suksess i valg?
Suksessfaktorer for Venstrelag som vil bli store
Hvem gjør hva i valgkampen?
14:30 Pause
14:45 Venstres ideologi: 10 liberale prinsipp
15:00 Venstres næringspolitikk: Prinsipp og nasjonale initiativ
Venstres næringspolitikk i regionen: Åpen runde
16:00 Gruppearbeid: Næringspolitikk
17:00 Oppsummering gruppearbeid
17:30 Mediekonkurransen – presentasjon
18:00 Tilbud fra Venstre i valgkampen
Medietrening
19:00 Møteslutt dag 1
20:00 Middag
Q&A — en uformell quiz om Venstres politikk
SØNDAG 13. mars
09:00 Venstres skolepolitikk: Prinsipp og nasjonale initiativ
Venstres skolepolitikk i regionen: Åpen runde
10:00 Gruppearbeid: Skolepolitikk
11:00 Oppsummering gruppearbeid
11:30 Medietrening forts.
Mediekonkurransen – vedtak
13:30 Listestilling
Vårkampanjen
Avslutning
14:00 Lunsj
MØTELEDERE/ INNLEDERE:
Trine Skei Grande, Geir Olsen og Kjartan Almenning
Ta kontakt med lokallagsleder eller arrangør dersom du ønsker å delta.
————————

Ann-Christin Kippersund Willumsen

Foto: Kristin

Tidligere Lokalpolitisk nettverk 2010 — 2011 30.-31. oktober
Andre samling haust 2010
Innleiarar: Helge Solum Larsen og Anne Solsvik
LAURDAG 30.okt
10:00 Lokal samling: Hvordan aktivisere lokallag og vinne valget? v/ Fredrik Øvergård, Trondheim Venstre og Aktivt Venstre. Saman med Oppland Venstre
11.00 Tips og råd om bruk av nettsider i valgkamp v/ Asbjørn Hovstø, Hedmark Venstre, eige program for Hedmark Venstre
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk, andre samling
13:15 Det perfekte lokallaget: Oppsummering frå førre LPN – Heimelekser: Virksomhetsplan, medieplan, bedriftskampanje
14:00 Venstres miljøpolitikk: Prinsipp og initiativ – Lokale miljøutfordringar i regionen
15:00 Gruppearbeid: Miljøpolitikk, samspel lokalt og sentralt
16:00 Kaffepause
16:30 Oppsummering av gruppearbeid på miljø
17:00 Venstres politikk på velferd, integrering og lokaldemokrati: Prinsipp og initiativ – Lokale velferdsutfordringar i regionen
18:30 Q&A — ein uformell quiz om Venstres politikk
19:00 Møteslutt dag 1
20:00 Middag
SØNDAG 31.okt
09:00 Gruppearbeid: Velferdspolitikk, samspel lokalt og sentralt
10:00 Oppsummering av gruppearbeid på velferd
10:30 Presse- og mediearbeid – Bruk av lokale nettsider
13:00 Nominasjonsprosessar, listestilling og programarbeid. Open runde. Avslutning
14:00 Lunsj
Det nå haster det med påmelding. Opphold, overnatting og servering dekkes av Hedmark Venstre/Venstre sentralt. Lokallagene dekker kun reise! Målgruppe er som sist: De politikere som er listetopper og sentrale politikere i sine lokallag.

Plantegning

Foto: freedigitalphotos.net

Påmelding til Mirja[email protected] snarest, og innen mandag 25. oktober. Meld dere på!
For Hedmark Venstre
Mirjam Engelsjord
90 01 74 39

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**