Miljø, velferd og integrering på dagsorden

Integrering sto på dagsorden i politisk debatt ved representantskapsmøtet i Ålesund 16.10.10. Abid Radja innledet til dialogmøte. Radja og Odd Einar Dørum satt i panelet. Norge inn i lavslippsamfunnet og velferdspolitikk var tema i Lokalpolitisk nettverk samme helg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Alfred Bjørlo fra VHO og Odd Einar Dørum ledet hver sin sekvens. Gruppearbeid fikk frem saker som er aktuelle for lokallagene i valgkampen før valget 2011. Diskusjonen i plenum viste at tema helse og energiforsyning særlig må debatteres videre.

Ny velferdsreform er vedtatt i Venstre sitt Stortingsprogram for inneværende periode. Venstre var tidlig ut med å sette på dagsorden de utfordringer Samhandlingsreformen vil ha på velferdstjenestene i kommunene og for spesialisthelsetjenesten. Kristiansund Venstre har sagt sin mening om hvilke følger det vil ha for fremtidig sykehusstruktur i vår region. Både debatt om kommunestruktur og sykehus går nå bredt i mange partier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**