Ønsket ikke lekeplass ved gamle Kranveien

Med 5 mot 1 stemme (Rødt stilte ikke i møtet) gikk HU for plan, miljø og tekniske tjenester torsdag imot velforeningen på Kranhøydas ønske om å etablere en lekeplass ved gamle KranveienLindalsveien. Flertallet som bestod av de borgerlige partiene pluss en fra AP ønsket ikke å skape konflikt da det var uenighet mellom beboere på Kranhøyda og de som bodde ved Lindalsveien og som var imot at det ble opparbeidet lekeplass i området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Beboerne ved Gamle Kranvei pekte i sitt brev til kommunen at de ikke ønsket å nekte barna å benytte privat område slik de har gjort det i alle år, men at de ikke ønsket at det skulle opparbeidet en lekeplass på jordet som lå like ved.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**