Lyst til å engasjere deg i styret?

Valgkomiteen til Bergen Venstre har begynt sitt arbeid, og i den forbindelse vil vi gjerne ha innspill og forslag på personer til styreverv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Årsmøtet2010 - salen

Vi nærmer oss 2011, og forberedelsene mot neste korsvei, lokalvalget i 2011, er godt i gang. Kanskje vil du engasjere deg mer i styret i Bergen Venstre?

Valgkomiteen vil kontakte alle interessenter før man kommer med den endelige innstilingen til årsmøtet. Det er selvfølgelig også mulig å melde sitt kandidatur på selve årsmøtet, men for å få en ryddig og ordentlig prosess blir det oppfordret om å melde sitt kandidatur til valgkomiteen på forhånd.

Har du forslag til navn? Merket deg styremedlemmer du mener bør rykke opp? Ønsker du å stille til valg selv? Ta kontakt med leder for valgkomiteen, Åsta Årøen:
[email protected]!

Åsta Årøen

Vi vil gjerne ha tilbakemelding så raskt som råd, men senest innen 9.november.

Mvh
Åsta Årøen
Leder av valgkomiteen i Bergen Venstre

Programmøtet Bergen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**