Nord Fron Venstre gratulerer idretten med åpning av Kåja!

Endelig fikk gamle Kåja tilbake sin fordums glans og prakt, etter ett år med iherdig bygging og planlegging. Kåja er virkelig noe vi alle kan være stolte av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nord Fron Venstre begynte allerede i 2008 å jobbe med Visjon Kåja 2012. Det var viktig for Venstre at kommunens idrettsanlegg ble knyttet til barne og ungdomsskolen, og at den lå sentralt i sentrum. Kåja har alltid vært viktig for idretten, og vi håper med dette at Kåja vil få mange gode år i sportens ånd, og ikke minst glede alle som skal knytte bekjenskap med anlegget. Gratulerer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**