Budsjettsamling

Den politiske og administartive ledelse i Risør samles tirsdag og onsdag på Lyngørporten hotell for å gjennomgå neste års budsjett. I motsetning til tidligere år presenterte rådmann utkast til budsjett i balanse, og dermed er utgangspunktet for budsjettkonferansen langt bedre enn tidldigere års samlinger hvor man presenterte store overskridelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Budsjett 2011 har sine utfordringer for Risørpolitikerne

Budsjett 2011 har sine utfordringer for Risørpolitikerne

Jeg føler vi har et budsjettfremlegg vi kan bearbeide innen rimelighetens grenser sier varaordfører Jan Einar Henriksen (V) i en kommentar til dagens diskusjon. Henriksen understreker at det ligger endel problemstillinger og utfordringer som politikerne må ta stilling til, men det er en fin tone og god dialog politikere og admnistrasjon imellom.

Rådmannens endelige budsjettforslag vil bli fremlagt for formannskapet om ca 14 dager og formannskapets forslag vil deretter ligge ute til høring før bystyret i desember 2010 fatter endelig beslutning om driftsåret 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**