Debattforum om eldreomsorgen

– Man må ha vyer, få opp kvaliteten og ha kvalitetskrav, sa lege Ola Gabrielsen om eldreomsorgen under politisk forum, onsdag 20. oktober. Legen, som denne gang gjestet forumet, hadde mye spennende å si om eldreomsorgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ola la blant annet frem sin egen "ønskeliste" — for hvordan norske sykehjem burde være: Dette er spennende og inspirerende lesning!

Et velfungerende sykehjem skal:
1)Diagnostisere, observere og behandle. Rehabilitere til øket selvhjulpenhet og evt. hjemreise.
Planlegge hjelpemidler.
2)Gi god og profesjonell pleie og hindre komplikasjoner pga sykdom, medisiner og sengeleie.
3)Gi godt kosthold og ha tid til å bistå ved måltider når det er behov for det.
4)Ta seg av desorienterte pasienter
5)Ha tid til å snakke med pasienter og pårørende. Informere og samarbeide med disse.
6)Motvirke isolasjon og ensomhet og sørge for kulturelle opplevelser.
7)Samarbeide nært med kommunens helse- og sosialtjeneste samt med annenlinjetjenesten
8)Bidra til å utvikle geriatrisk ekspertise, virke rekrutterende for geriatrisk pleiepersonale, inklusive
sykehjemsleger.
9)Gi intern undervisning og oppmuntre til videreutdannelse.
10)Forvalte den del av vår kultur som handler om å gi verdig og profesjonell dødspleie og lindring.
11) Forvalte (gjenskape?) den del av vår kultur som handler om respekt for mennesket, selv om
individet er uproduktivt og såkalt "unyttig" og gi pasienten opplevelsen av å være et nålevende
menneske med en fremtid og ikke bli oppfattet som et "forhenværende menneske", slik situasjonen dessverre ofte er ved sykehjem i dag.
Vi kan klare å skape en anstendig og faglig forsvarlig behandlingskjede mellom hjem, sykehjem og
sykehus, dersom politikerne vil. Vi har dyktig pleiepersonale med stor erfaring og innsikt. Vi har leger og terapeuter.”

For de som ikke var tilstede ved forumet, her er noen punkter Ola Gabrielsen var innom:"Den besværlige eldreomsorgen — beretning om et varslet svik ?

Hva ønsker jeg da for å bedre "Eldreomsorgen"? I tillegg til et generelt vel fungerende samfunn med unversell utforming og tilgjengelighet, fremkommelig miljø sommer og vinter, som skissert innledningsvis, ønsker jeg øket respekt for den syke, uproduktive gamle. Vi må gjennomskue retorikken som implisitt har et aldersdiskriminerende innhold. ("alderisme") Hyppig hos rikspolitikere.
Jeg ønsker meg flere omsorgsboliger, naturligvis , med kvalifisert hjelp. Jeg ønsker meg flere geriatriske sengeavdelinger der man også kan utdanne flere geriatere
En geriatrisk avdeling kan ikke fungere optimalt uten at det finnes velfungerende sykehjem som kan samarbeide.
Jeg ønsker at staten garanterer for drift av sykehjem og at vi får en lovfestet rett til sykehjems-opphold når den medisinske tilstand krever dette. Vi må få bemanningsnormer og en generell opprustning av sykehjemmenes prestisje.
Man våget å øremerke barnehavemidler tross "sjølråderetten". Det er en klar aldersdiskriminering dersom man nå ikke er villig til å øremerke midler til drift av sykehjem.
Jeg krever at politikerne har vyer som overskrider 2års og 4 års horisonter.

Ola Gabrielsen"

Om politisk forum
Politisk forum er et debattforum mellom politikere, administrasjonen og befolkningen i Tønsberg, og arrangeres månedlig i regi av Tønsberg Venstre, ved Per Stene og Aina Dahl. Forumet er åpent for alle, og holdes på Peppes Pizza.

Tidligere temaer har vært byutvikling.
Følg med på våre nettsider for dato for neste politiske forum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**