Skremmende holdning

Dagens Nygårdsparken er ikke et resultat av at rusavhengige har fått gjemme seg fra politiet i buskas og vegetasjon slik Vigerust forestiller seg, men er et resultat av en feilet narkotikapolitikk i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


EN AV DE STØRSTE og viktigste utfordringene for Bergen de kommende årene er en helhetlig løsning på rusomsorgen i Nygårdsparken. Heldigvis er det et emne som engasjerer mange, og handlingslammelsen i bystyret de siste årene gjør at det er gledelig hver gang det kommer konstruktive innspill til debatten. Men politiadvokat Helge Vigerusts utspill i BT 24. oktober fordrer et svar. For ikke bare er ideen om å gjøre byparken om til en byparkeringsplass en skrekkelig dårlig idé. Det er en skremmende holdning til hele problemstillingen å forvente at bare man tvinger mennesker ut av parken, er problemet løst.

DET ER SELVSAGT at Nygårdsparkens situasjon slik den er, er belastende både for beboerne rundt, og andre som ønsker å bruke parken. Men Vigerusts fremstilling av parken som et område hvor én gruppe mennesker har drevet bort alle de andre, er både en svartmaling og en ren forvrengning av fakta som ikke kan stå uimotsagt. Nygårdsparken er Vestlandets største bypark og brukes i dag av hele byen som rekreasjonsområde. Ideen hans om å erstatte hele parken med lyskastere og videokameraer er ikke bare en overflatisk løsning på et dypt problem; det vil også frata Bergen et parkområde som i dag kan brukes av alle.

NÅR DET ER SAGT, er ikke det mest skremmende ved Vigerusts utspill at ideen i seg selv er dårlig. Det er den forkastelige holdningen om at rusavhengige er dyr som må skremmes bort, hvis habitat må rives, hvorpå de må jages fra skanse til skanse inntil Bergen endelig er kvitt dem. Politiadvokaten vil rive trærne i Nygårdsparken opp med rot. Jeg mener løsningene finnes ved å gå til roten av problemet. Dagens Nygårdsparken er ikke et resultat av at rusavhengige har fått gjemme seg fra politiet i buskas og vegetasjon slik Vigerust forestiller seg, men er et resultat av en feilet narkotikapolitikk i Bergen.

SELV OM JEG og Venstre har mange og erfaringsmessig gode løsningsforslag til denne debatten, som opprettelse av sprøyterom, avkriminalisering av rusmiddelbruk etter Portugal-modellen og heroinassistert behandling, sitter verken vi eller noen andre på fasitsvarene. Men utfordringene krever konstruktive og velbegrunnede løsningsforslag. Å drive de rusavhengige ut av parken og skyve hele problemstillingen under teppet, løser ingenting, verken på kort eller lang sikt. Det gir heller fornemmelsen av et forferdelig menneskesyn som aldri bør gjøre seg gjeldende i bystyret.

Erlend

ERLEND HORN
BERGEN VENSTRES UNGDOMSKANDIDAT

(Innlegget sto på trykk i BT 26. oktober 2010)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**