Innkalling til nominasjonsmøte og temamøte

Innkalling til nominasjonsmøte med påfølgende temamøte i Telemark Venstre er sendt til alle lokallagsledere. Dagsorden kan du også lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sted: Årnes Kafeteria, Årnes
Dag: Lørdag 20. november
Tid: kl. 09:30


Dagsorden nominasjonsmøte

09:30 Fremmøte med kaffe og noe å bite i.

10:00 Velkommen til nominasjonsmøte

10:05 Godkjenning av innkalling, dagsorden

10:05 Valg av møteledere, referenter, tellekorps og fullmaktsnemnd

10:10 Nominasjonsnemnda presenterer nemndas forslag.
Behandling av nominasjonskomiteens forslag til fylkestingsliste. Valg av kandidater.

11:00 Nominasjonsmøtet avsluttes og temamøtet begynner


Temamøte — "Veien videre?" (Åpent for alle Venstremedlemmer)

Foreløpig program (flere detaljer kommer senere):

11:15
Oppstart på temamøte

12:30 LUNSJ

13:30 Temamøtet fortsetter

Møteslutt ca kl 16:30

Torgeir Fossli,
Leder Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**