Nominasjonsarbeidet godt i gang i Voss!

Etter spørsmål frå nominasjonsnemnda viser det seg at alle dei øverste på noverande kommunestyreliste seier ja til renominering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Leiaren i nemnda, Geir Inge Kvitne, opplyser at dei 4 første i kommunestyrelista har sagt ja til renominasjon; dvs. Torstein Gunnarson, Knut Olav Nestås, Rolf Abrahamsen og Anne-Jorunn Ryum Møen.

Og i lokalavisa "Hordaland" for 7. okt. opplyste leiar i nominasjonsnemnda, Geir Inge Kvitne, at nominasjonsnemnda si innstilling så langt innebar Gunnarson på første plass, og dermed ordførarkandidat, og med Knut Olav Nestås og Anne-Jorunn Ryum Møen også på kumulerte plassar.

I dei fleste andre partia, unntatt Høgre, synest det å bli relativt store utskiftingar.

Nominasjonsmøtet er fastsett til første del av januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**