Borgny ønsker ny behandling av Ravdalhuset

I OK-utvalget i kveld ber Borgny Eik (V) om at Ravndalen-eiendommen legges fram for kommunestyret til ny behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Borgny Eik

Foto: Kenneth Gjesdal

Da kommunestyret vedtok å kjøpe Ravndalen-eiendommen var intensjonen å bevare huset.

Kommunestyret vedtok allikevel i siste møte å selge huset for 1 krone og i tillegg gi 100.000,- i tilskudd, mot at huset blir flyttet til annen tomt i Lund.

“I ettertid er det kommet inn svært interessante innspill om kjøp av eiendommen.
Siden det nå er nye momenter i saken ber jeg om at saken blir vurdert på nytt.” sier Borgny Eik (V)

Hun kommer til å be administrasjonen om å kartlegge om kommunen virkelig har behov for eiendommen i forbindelse med en eventuell utvidelse av rådhuset. Det kostnadsmessige aspektet og nytteverdien kontra andre alternativ må vurderes spesielt.

Hun vil be om at saken legges fram for kommunestyret til ny behandling.

Videre ønsker hun og at kulturminneplanen blir rullert innen 1/6 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**