Glad for at Akershus følger etter

Ola Elvestuen er tilfreds med at også Akershus fylkeskommune vil senke kollektivprisene, men ønsker ikke å øke prisene i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

– En av grunnene til at vi gikk inn for å sette ned prisene i Oslo, var at det skulle føre til lavere priser også i Akershus, når prisene skulle koordineres, sier Elvestuen.

Han viser til at det har mye å si for Oslos innbyggere at flere pendlere fra Akershus reiser kollektivt. Lav pris på månedskort legger til rette for det.

— Vi har satt ned prisen i Oslo med 20 prosent. I hvor stor grad og hva vi skal gjøre for å koordinere oss med Akershus, må skje ut fra en vurdering i Oslo sammen med Akershus. Det kan ikke være resultat fra en enkelt budsjettbehandling i Akershus.

Elvestuen avviser at det er aktuelt å øke prisen vesentlig i Oslo. – Det er bra med felles priser, men Akershus kan ikke ensidig bestemme at det skal komme et prishopp i Oslo.

Les mer hos NRK Østlandssendingen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**