Ordføreren må være for alle

Fredrikstad Venstre reagerer på ordførerens angrep på rom-folk, kirkeasylanter og minoriteter. Ordføreren må være ordfører for alle, også de svakeste i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I en serie oppslag i media har ordføreren angrepet ulike svake grupper i Fredrikstad-samfunnet:

– Basert på iveren etter å angripe svake grupper skulle en tro at Fredrikstads største utfordring om dagen er tigging. Det er det ikke, det er det kommuneøkonomien som er, uttaler leder i Fredrikstad Venstre, Per E. Braseth-Ellingsen.

Erfaringene fra Asker og Bærum viser at ingen tiggere registrerer seg, og at politiet ikke prioriterer å innbringe tiggere for registrering:

-Hva har ordføreren gjort for å samle inn kunnskap om hva andre kommuner har gjort for å faktisk hjelpe rom-folk, og ikke bare jage dem, spør Braseth-Ellingsen.
-Kirkeasyl er ingen ideell løsning for verken kirken eller asylanten, men som siste utvei for et desperat menneske kan man ikke forby kirkeasyl.

I motsetning til det bildet ordføreren forsøker å male av en mislykket innvandringspolitikk, viser tall fra SSB at integreringen stadig går bedre – det tar bare tid:

-I stedet for å svartmale og generalisere, kan jo ordføreren komme med forslag til konkrete tiltak i Fredrikstad for at integreringen av den enkelte skal gå raskere.
-For Venstre er det beste tiltaket for en vellykket integrering å ha de beste barnehagene og de beste skolene. Et konkret forslag er å se på muligheten for å tilby gratis kjernetid i barnehagene for de med behov, i tillegg til arbeidet som gjøres med språkopplæring i Åpen barnehage, avslutter Braseth-Ellingsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**