Psykiatriambulanse i Trondheim

Utredningen foreligger og utvalget har konkludert, og er positiv til oppstart av psykiatriambulanse i Trondheim. Den vil være operativ fra 1.januar 2011.
Det var etter initiativ fra politiet i februar i år , og oppfølgende interpellasjon fra Guri Melby i bystyrets aprilmøte at utvalget for å utrede behovet for og muligeten for å etablere en psykiatriambulansetjeneste i Trondheim ble nedsatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I dag bruker politiet mer ressurser enn de vil ha mulighet til i framtida på såkalte psykiatrioppdrag. Dette var hovedbudskapet i politiets henvendelse til kommune- og spesialisthelsetjenesten i februar i år, og som førte til beslutningen om å utrede behovet for en psykiatriambulanse.

Guri Melby

Foto: Cathrine D. Hagen

Guri Melby fulgte opp med interpellasjon i bystyret, i april, hvor hun ba ordføreren om å gå i dialog med St. Olavs Hospital og Helse Midt for å få til et slikt tilbud i Trondheim. – Det er et viktig prinsipp at syke mennesker skal behandles av helsepersonell, og ikke av politi. Å bli hentet av politiet kan være en traumatisk opplevelse for pasienten og forverre behandlingssituasjonen senere, sa hun.

Utredning foreligger nå og viser et klart behov for tjenesten, og konkludert med at man bør etablere en slik ordning. En prøveperiode på et år med evaluering er et steg i riktig retning.

Det nytter å ta initiativ! Politiet var først ute og Venstre fulgte opp.

Les Guri Melbys interpellasjon her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**