Arealbegrensning på hytter i 100 meters beltet fjernet

Et samlet bystyre gikk torsdag inn for en mindre endring av Risør kommunes arealdel for 2006-2018. og gikk dermed inn for at rulleringen av planen utsettes til etter kommunevalget i 2011. Samtidig ble det vedattt at arealbegrensing for hytter ble fjernet fra planen og dermed får de borgerlige patiene gjennomført nok et avtalepunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Stian Lund (V) er glad for at arealdelen nå blir i samsvar med lokale retningslinjer.

Stian Lund (V) er glad for at arealdelen nå blir i samsvar med lokale retningslinjer.
Foto: Jan Einar Henriksen

Saken sendes nå på høring og det er ventet at Risørs arealplan godkjennes med de mindre endringene som er foreslått og dermed blir mer i samsvar med andre kommuners arealplaner.

Harald A. Eriksen (H) fremla saken og pekte i sitt innlegg på at det dermed ikke blir fritt frem for å bygge større hytter over alt idet alle saker skal få individuell behandling. Eriksen understreket også at det heller ikke er snakk om å bygge nye hytter i 100 meters beltet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**