Bystyret positive til oppstart av reguleringslan på Standholmen

Etter forslag fra HU for plan, miljø og tekniske tjenester gikk bystyret torsdag inn for at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Stangholmen gnr 33 bnr 2. Planarbeidet gjennomføres med utgangspunkt i mulighetsstudie datert 22.12.2009 og i henhold til saksforarbeidets vurderinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 En bypark på Stangholmen gir Risør en helt ny dimmensjon sier Jan Einar Henriksen (V)

En bypark på Stangholmen gir Risør en helt ny dimmensjon sier Jan Einar Henriksen (V)

I økonomiplanen er det tidligere bevilget 1,5 millioner kroner og det jobbes nå med mulige aktuelle tiltak for å utvikle en unik friluftspark på Stangholmen.

Det er snakk om å vurdere etablering av toalett med dusj og vaskemuligheter, molo med gjestegavn, strandsti på rundt 300 meter med god adkomst for alle grupper – badestrand, leke- og aktivitetsareal i den gamle hagen, utsiktspnkt mot havet, lehus osv.

Med disse planene vil vi få en skjærgårdspark, bypark eller friluftspark som det ikke finnes maken til og som ytterligere vil bidra til å sette Risør på kartet sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen. Fra tidligere har vi våre bynære øyer med positiv fokus på Risør seilforenings anlegg på Finnøye og Risør motorbåtforenings anlegg på Risøya, men på Stangholmen får vi et anlegg helt ut i skjærgården og det er unikt og svært verdifullt for Risør som destinasjon for både fastboende og besøkende påpeker Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**