Ny administrativ organisering i Risør kommune godkjent av bystyret

Bystyret godkjente torsdag administrasjonsutvalgets innstilling til ny administrativ organisering i Risør kommune. Det betyr at Rådmannen sammen med to kommunalsjefer utgjør kommunens øverste ledelse og medfører samtidig en reduksjon i antall enheter idet eiendom blir slått sammen med teknisk enhet, og barnehage blir slått sammen med barneskole til en enhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) og hele Venstregruppen gikk inn for ny administrativ modell for Risør kommune

Dag Jørgen Hveem (V) og hele Venstregruppen gikk inn for ny administrativ modell for Risør kommune
Foto: Jan Kløvstad

Tema om å slå sammen alle skole og barnehage enhetene til en stor enhet ble ikke tema da bystyret behandlet baken torsdag. Det ble heler ikke fremmet noe ønske om å utsette saken og se den i sammenheng med behandling av den politiske administrasjon.

Leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen fikk medhold i sitt forslag om ekstern utlysing av den ene kommunalsjefstillingen. Henriksens forslag om å etablere en egen boks for HMS direkte under rådmannen ble nedstemt med 21 mot 9 stemmer, mens flertallet gikk inn for at HMS funksjonen skulle legges i rådmannens stab. Det lever jeg godt med uttalte Henriksen etter møtet og tilføyde at det viktigste var å få frem at HMS er viktig for Risør kommune som driftsorganisasjon.

Rådmann Odd Eldrup Olsen uttalte etter møtet at HMS var uteglemt i forslaget og at han var godt fornøyd med bystyrets behandling og vedtak om ny administrativ organisering i Risør, inklusive de to tilleggsforslagene som ble vedtatt i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**