Risør bystyre positiv til planprosess i Buvika

Tiltakshaver Dag Olav Hødnebø fikk bystyrets aksept til å starte en planprosess med sikte på endring av reguleringsformål fra industri til bebyggelse og anlegg – bolig/fritidsbebyggelse for “Risør Brygge” i Buvika.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Steinar Gundersen (V) var motstander til at det ble gitt tillatelse til reguleringsplan i Buvika

Steinar Gundersen (V) var motstander til at det ble gitt tillatelse til reguleringsplan i Buvika
Foto: Venstre

Høyres forslag om å knytte godkjenning av vedtaket opp mot et generelt bopliktfritak for hele kommunen falt med 19 mot 10 stemmer (stemmetallet kom av at AP stilte med 6 av 8 representanter i bystyret som dermed talte 29 representanter av 31). Rødts forslag om å beholde industriformålet for området falt også med 19 mot 10 stemmer.

Hovedutvalgets innstilling til vedtak 1. avsnitt ble deretter vedtatt med 16 mot 13 stemmer, mens 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt.

Leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen presiserte at Venstre fortsatt var garantist for at den generelle boplikten opprettholdes denne valgperioden. Henriksen pekte også på at et positivt vedtaket om å få samtykke til å utarbeide en plan ikke er det samme som en forhåndsgodkjenning av en fremtidig plan. Hadde rådmann ment at et positivt vedtak var bindende i forhold til et fremtidig spørsmål om oppheving av boplikt for det aktuelle området hadde jeg stemt nei sammen med Steinar Gundersen (V) avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**