Hobøl Venstre vil verne dyrka mark

Vern av dyrka mark (matjord) er en viktig pilar i en bærekraftig utvikling, og dermed svært viktig også for Venstre. Vi mener derfor at utbygging av både boliger, næring, offentlige institusjoner m.v. må skje i form av fortetting og sterkere konsentrasjon i utbygde områder og ellers på lavproduktiv mark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tilrettelegging for næringsutvikling er også en av Venstres hjertesaker. For å løse arealutfordringene matjordvernet gir, er det viktig at det utvikles et godt og forpliktende samarbeid mellom kommunene i regionene. Vår egen region, Indre Østfold, er et stjerneeksempel på et område hvor vern av dyrka mark og næringsutbygging bare kan løses ved samarbeid om arealplanlegging mellom kommunene.

Hobøl Venstre vil derfor kjempe sterkt for vern av dyrka mark, samtidig som vi vil legge til rette for næringsutvikling både lokalt og regionalt gjennom et nært og godt samarbeid mellom kommunene. Slik kan vi gå en bærekraftig framtid i møte!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**