Stor andel vil bosette seg på Holmen

Hele 44% av de som responderte på spørreskjema fra utbyggerne på Holmen ønsket å bosette seg på Holmen. Det kommer frem av en analyserapport som er utarbeidet for utbyggerne. Av de 117 personene som ønsket informasjon om Holmenutbyggingen var det hele 87 svar (ved utarbeidelse av analyserapport om ønsker på Holmen) og av dem var det altså hele 44 % som ønsket bolig på Holmen og det er svært gledelig uttaler Kjell Hugo Haugen som representerer utbyggerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Stor interesse for bolig på Holmen

Stor interesse for bolig på Holmen
Foto: Jan Einar Henriksen

Aktive mennesker ønsker seg til Holmen.
Spørreskjema inneholder hele 45 spørsmål av ulik karakter og noe overraskende er det ingen som ønsker heis. Det betyr at det er aktive mennesker som har besvart spørsmålene og det er bra for alle som ønsker at Holmen skal fremstå som et attraktivt boligområde i Risør. I tillegg har de kommet med innspill om ønsket pris, arealbehov, garasje, båtplass, veranda, terasse, nærhet til friområde, utsikt osv osv

Risør Venstres ordførerkandidat Dag Jørgen Hveem er en av dem som ønsker utbyggingen av Holmen velkommen. Senest i sist bystyemøte hevdet Hveem at en positiv utvikling på Holmen også ville få en positiv effekt for Risør handelstands medlemmer og dermed alle innbyggerne i Risør.

Jobber fortsatt med hotell
Kjell Hugo Haugen sier at hotelldrift absolutt er en målsetting for utbygger og at et hotell er en integrert del av dagens reguleringsplan. Haugen presiserer at de ikke er i nærheten av å tenke alternative tanker uten hotell. I så fall må det jo til en helt ny runde med reguleringsplaner og utbyggingsavtale, men der er vi ikke nå og dermed er det heller ikke noe tema nå understreker Haugen.

Haugen peker også på at utbygger i planen har en kostnadsramme på rundt 30 millioner kroner for offentlige areal på Holmen.

Utbyggingsavtale
Kjell Hugo Haugen sier at de er i god dialog med kommunen om utbyggingsavtale og at det er håp om at utbyggingsavtalen basert på dagens reguleringsplan kan ferdigstilles innen kort tid.

Det er viktig å komme videre med utbyggingsavtalen slik at grunnarbeidene langs Buviksvegen kan komme i gang snarest mulig sier varaordfører Jan Einar Henriksen, som håper at avtalen kan behandles i neste bystyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**