Utvalg skal se på effekten av boplikten i Risør

Risør Bystyre vedtok torsdag å be HU for plan, miljø og tekniske tjenester å opprette et ad hoc utvalg for å se på effekten av boplikten i Risør. Utvalget skal fremlegge en rapport for politisk behandling ultimo 2011 slik at bystyret kan ta den politiske diskusjon tidlig i sin perode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør bystyre vil vurdere effekten av boplikten

Risør bystyre vil vurdere effekten av boplikten
Foto: Jan Einar Henriksen

Leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen var i forkant av kommunevalget i 2007 klar og tydelig på at boplikten skulle garanteres i inneværende bystyreperiode – og avisinnlegget fra 2007 kan dere lese på Venstres hjemmeside – se under arkiv. Samtidig ble det pekt på at nåværende retningslinje burde gjennomgås av bystyet slik at de lokale forskrifter ble i samsvar med lovverket som var endret etter at de lokale forskriftene ble revidert i 2002.

Venstres valgprogram for 2007-11 finner dere også på Risør Venstres hjemmeside, og det anbefaler vi leserne å ta en gjenneomgang av!

Etter forslag fra Jan Einar Henriksen (V) vedtok Risør bystyre å be HU for plan, miljø og tekniske tjenester å opprette et ad hoc utvalg for å vurdere efekten av boplikten i Risør. Rapporten skal ferdigstilles innen utgangen av 2011 slik at de nye bystyrepolitikerne får en kvalitativ og nøktern plattform å diskutere ut i fra. Politisk har mange prinsippielle standpunkt som de ikke ønsker å avvike men det er uansett viktig å få en nøktern analyse av hva boplikten betyr for Risør mener Henriksen som gleder seg til debatten både eksternt og internt i Venstre hvor det er mange meninger og synspunkter omkring boplikten.

Slik det er i dag er det ikke godt å vite om et tomt hus skyldes brudd på boplikt, om eier er på ferie, om eier har overtatt hus etter arv, om hus står tomt av andre grunner etc. Et annet aspekt er hva boplikten har betydd for prisnivå og om den skaper mere liv i lokalsamfunnet eller ikke.

I 2002 var det tverrpolitisk enighet omkring reglene og tiden vil vise hva resultatet av arbeidet blir. Uansett er det viktig at forskriften blir revidert i samsvar med gjeldende lovverk sier Henriksen, som ikke vil forskuttere utfallet av bopliktdebatten.

Nåværende rådmann var forøvrig saksbehandler da spørsmålet kom opp sent på 70 tallet og har god kjennskap til bakgrunn for regelverket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**