Vestfoldpolitikere på skolebenken

Fredag og lørdag denne uka var 19 lokalpolitikere fra 12 ulike Venstrelag i fylket samlet på Kongsberg til skolering i Venstres politikk. Denne samlingen, som er nummer to i rekken, tok spesielt for seg velferd -og miljøpolitikken til partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Blide Vestfoldinger samlet på Kongsberg

Blide Vestfoldinger samlet på Kongsberg
Foto: Ulla Nordgarden

Skoleringen som har fått navnet Lokalpolitisk Nettverk, er en av de største satsingene som Venstre har gjennomført og hvor fokuset er å få gode og motiverte lokalpolitikere før valget neste år.

Det er viktig for oss som skal være aktive i valgkampen at vi skolerer oss. Denne samlingen på Kongsberg dreide seg om Venstres politikk på miljø og velferd samt presse- og mediearbeid, sier Larvik Venstres Karin S. Frøyd i en kommentar.

Gruppearbeidet var også verdifullt idet vi da fikk anledning til diskutere politikk og komme fram til lokale saker som vi vil front e i valgkampen.

Fra v.: Karin Virik, Bjørn Norman Danielsen og Eddy Robertsen

Fra v.: Karin Virik, Bjørn Norman Danielsen og Eddy Robertsen
Foto: Karin S. Frøyd

En av de øvrige deltakerne på denne nettverkssamlingen, Karin Virik fra Sandefjord, hadde følgende kommentar til programmet: -Nyttig og viktig å få innspill og inspirasjon fra Venstre sentralt. Og ikke minst møte andre lokalpolitikere og utveksle erfaringer — få ideer til en av våre viktigste valgkamper.

Hardt arbeid fremover og spissing av våre saker kommer til å være avgjørende.
Vi må bli mer synlige og tydelige!!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**