Menneskenes rett til medbestemmelse og frihet

Venstre vil styrke den globale kampen for demokrati og liberale rettsprinsipper. Denne kampen må føres gjennom dialog, respekt for forskjeller, og politisk og økonomisk støtte til liberale krefter. Arbeidet for liberale og demokratiske prinsipper må føres gjennom multilaterale institusjoner med demokratisk legitimitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Erik Ringnes. Fra Venstres landsmøte 2008.

Foto: Christoffer Biong

I det globale samfunnet må det finnes institusjoner som forplikter, håndhever rettsprinsipper og sanksjonerer brudd på globale regler. Dødsstraff og tortur kan aldri aksepteres, og det enkelte menneske må kunne stilles til ansvar for overgrep også når statene ikke følger opp sitt straffeansvar.

I land med svake demokratiske og rettslige institusjoner må det stilles krav om reformer. Venstre vil prioritere å bistå slike land i å utvikle grunnleggende liberale institusjoner.

Mennesker har alltid vært på vandring. Migrasjon har skapt og skaper toleranse, forståelse og utvikling. Retten til å søke lykke for seg og sine skal ikke være begrenset av hvor i verden man er født, og det er en liberal plikt å ta imot mennesker på flukt fra nød og sult. For Norges del betyr dette at det må stimuleres til arbeidsinnvandring, at retten til asyl skal grunnlovsfestes og at dobbelt statsborgerskap skal tillates.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**