Nord Fron Venstre etterlyser en Fylkesdelsplan for fornybar energi!

Nesteleder i Oppland Venstre etterlyser en helhetlig plan for utbygging av fornybar energi i fylket. Det er på tide med et taktskifte i hvordan vi produserer energi. -Om vi skal nå våre forpliktelser lokalt, nasjonalt og globalt er Oppland fylke nødt til å komme på offensiven, sier Dobloug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Oppland har enorme fornybare resurser som i dag er ubenyttet, eller ikke benyttet bra nok. Ved utbygging av vindkraft i Oppland må vi ha en helhetlig plan for hvordan for hvor vi vil ha dette, hvor mye vi vil ha og hvordan vi skal lage retningslinjer som ivaretar både lokaldemokretiet, lokalmiljø og sikrer utbygging.

Lokalt må vi se på gjenbruk, eller resirkulerign av natur, da det kan være mer hensiktsmessig å bygge ut alternativ energi der det allerede eksisterer infrastruktur, og kraftforbruk.

Et eksempel er Beitostølen der de nå trenger mer kraft. Istedet for å bygge ut flere kraftlinjer, burde man se på om det kanskje skulle bygges en vindmølle-park på Beitostølen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**