Medlemsmøte om bystyrevalgprogrammet

Du inviteres herved til medlemsmøte i Grorud Venstre om bystyrevalgprogrammets førsteutkast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Du inviteres herved til medlemsmøte om bystyrevalgprogrammet med leder av programkomiteen i Oslo Venstre, Hallstein Bjercke som innleder.

Dato: Tirsdag 16.november
Tid: 18:30-20:00
Sted: Lille møterom, Venstres Hus, Møllergata 16

Programkomiteens førsteutkast til nytt bystyrevalgprogram for 2011-2015 er nå offentliggjort og Grorud Venstre starter arbeidet med å påvirke programmet. Grorud Venstre håper du som medlem av Grorud Venstre har lyst til å komme på møtet og være en del av denne prosessen.

Etter innledning fra Hallstein Bjercke er det debatt om programmet og programmets innhold. Felles forslag til endringer sendes deretter fra bydelslaget til programkomiteen.

Programkomiteens førsteutkast til program finner dere på denne siden her: https://www.venstre.no/oslo/artikkel/29549/

I dette møtet vil vi også supplere Grorud Venstre sin delegasjon til Oslo Venstres nominasjonsmøte den 20.november.

Si gjerne fra om du har lyst og anledning til å komme.

Vel møtt!

vennlig hilsen,

Jon Julius Sandal
bydelslagsleder
Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**