Nominasjonsinnstilling til Bydelsvalget 2011

Østensjø Venstres nominasjonskomité er klar med sin innstilling til Bydelsvalget i Østensjø Bydel 2011. Britt Inglingstad er toppkandidat, med Arild Skjeltorp, Helen Lundh Nilsen og Jon T. Kvikne på de neste plassene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Komiteen foreslår 4 kumulerte kandidater.
Venstre har i dag en representant i Østensjø Bydelsutvalg og fire vararepresentanter.
Ved bydelsvalg står velgerne fritt til å endre rekkefølgen på listen ved å gi tilleggsstemmer.

Forslag til valgliste Østensjø Venstre, bydelsvalg 2011

1. Britt Inglingstad (kumulert)
2. Arild Skjeltorp (kumulert)
3. Helen Lundh Nilsen (kumulert)
4. Jon T. Kvikne (kumulert)
5. Tone Opdal
6. Jon Mannsåker
7. Saynab Mohamud
8. Reidar Lerdal
9. Eirik Wærner
10. Camilla Lindemann
11. Gaute Kjellsen
12. Hafiz A. Yahya
13. Tord Songe-Møller
14. Frida Blomgren
15. Bjørn Steensrud
16. Hallstein Bjercke

Listeforslaget tas opp til endelig behandling på Østensjø Venstres års- og nominasjonsmøte onsdag 1. desember 2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**