Røyken-politikere på Venstreskolering

Venstrefolk fra Buskerud, Telemark og Vestfold møttes på Kongsberg i helgen for å bli enda bedre rustet foran kommune- og fylkestingsvalget i 2011. Fra Røyken Venstre deltok Tore Hogstad, Christian Behrens og Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Gruppearbeid, LPN: Thorleif Dalseide (Ål), Tore Hogstad, Christian Behrens og Rebekka Borsch (alle R

Gruppearbeid, LPN: Thorleif Dalseide (Ål), Tore Hogstad, Christian Behrens og Rebekka Borsch (alle R
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Det var regn og gråvær ute, men inne var det stort engasjement. Noen var ferske og andre drevne i politikken og alle deltok i skoleringsprogrammet "Lokalpolitisk nettverk" som samlet hele 55 deltagere.

Hovedtema denne gangen var Venstres miljø- og velferdspolitikk. Mediearbeid og lokale nettsider sto også på agendaen. Arve Nesthorne snakket om om lokale miljøutfordringer i regionen: Hva kan politikere og det offentlige gjøre for å legge til rette for introduksjon/økt bruk av fornybar energi?
Gunn-Torill Homme Mathisen fra Hurum Venstre underviste og demonstrerte hvordan man enkelt publiserer og lager oppslag på nettsidene.

Møteledere var generalsekretær i Venstre Terje Breivik og Geir Olsen som er politisk rådgiver på Stortinget (innen finans, næring, arbeid og sosial). Fredag kveld deltok dessuten Odd Einar Dørum, listestillingsgeneral (framfor valget 2011) og ordførerkandidat for Venstre i Oslo.

Hovedarbeidsform på samlingen var gruppearbeid og mange nyttige politiske diskusjoner fant sted. Det foregikk også aktiv planlegging av valgkampen framover vinteren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**