Venstrelederen på bedriftsbesøk i Ulstein og Ålesund

Mandag begynte venstreleder Trine Skei Grande en tre dagers tur i Møre og Romsdal. Den første dagen var temaet bedriftsbesøk. Grande var på besøk til syv bedrifter og deltok på folkemøte om småbedrifter og gründere i Ålesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre har denne høsten kjørt en bedriftskampanje over hele landet. I Møre og Romsdal besøkte Venstrefolk over 50 bedrifter i løpet noen uker.

Hos Kaffi Kari i Ulsteinvik

Hos Kaffi Kari i Ulsteinvik
Foto: Jens Hyvik

Mandag besøkte Grande i Usteinvik Global Enviro som selger produkter som gjør matavfall til kompost, kafeen Kaffi Kari og fotograf Per Eide. I Åleund besøkte hun datafirmaet Proservice AS, frisør og motebutikken Shu Uemura, skipshandler Sverre Eidsvik og Kenneth Dalen Kjøttvarer.

De omlag 40 frammøtte på folkemøtet mandag kveld fikk med seg en spenstig og variert debatt medmange engasjerende innlegg. I panelet satt Trine Skei Grande, leder i Sentrumsforeningen Trine Klemetsen, leder i Ålesund Handelsforening Kjell Sandli og Per Erik Dalen, adm. dir. i Ålesund Kunnskapspark AS. Mange kom med innlegg fra salen og det kom innspill både til utvikling i Ålesund sentrum og nasjonal næringspolitikk.

Trine Skei grande hos skipshandlerbutikken Sverre Eidsvik AS

Trine Skei grande hos skipshandlerbutikken Sverre Eidsvik AS
Foto: Jens Hyvik

– Denne landsdelen er godt kjent for sin næringskultur og det var vi klar over i Venstre. Tilbakemeldningene fra bedriftene vi har besøkt i dag og folkemøtet går i stor grad på at bedriftseiere ønsker seg mer frihet og mindre skjemavelde. Dessuten er bedre sykelønnsordning, særlig for selvstendig næringsdrivende svært viktig. Flere peker også på at det skal bli lettere å ansette folk. Et siste poeng er at det er viktig at lokalsamfunnet ser betydningen av næringslivet. Dette passer rett inn den politikken vi i Venstre står for og de forslag vi har lagt frem i Stortinget, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Per Erik Dalen, Trine Skei Grande og Trine Klemetsen i panelet på folkemøtet i Ålesund

Per Erik Dalen, Trine Skei Grande og Trine Klemetsen i panelet på folkemøtet i Ålesund
Foto: Jens Hyvik

Venstre mener politikere har mye å lære av å lytte til hva bedriftseiere sier.

– Det er de som kjenner på hvordan de lokale forholdene er og hvordan oppfølgingen er for en som ønsker å gjøre levebrød av ideene sine, sier Skei Grande.

Hun fortsetter; – Vilkår for næringsdrivende, tilgang til risikovillig kapital og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd — og der er det vi som politikere som må sikre at de riktige valgene blir tatt.

Fra folkemøtet påTeaterfabrikken i Ålesund

Fra folkemøtet påTeaterfabrikken i Ålesund
Foto: Jens Hyvik

Venstre mener at de som tørr å satse, og som tør å tro på en idé, må få slippe til.

– Alt kan ikke skje innenfor offentlig sektor eller det etablerte næringslivet. Derfor er god politikk overfor småbedrifter og gründere en av Venstres viktigste saker, sier Skei Grande.

(saken fortsetter under bildene)

Møte med Global Enviro

Møte med Global Enviro
Foto: Jens Hyvik

Hos frisør og motebutikken Shu Uemura i Ålesund

Hos frisør og motebutikken Shu Uemura i Ålesund
Foto: Jens Hyvik

Leder i Åleund Venstre og debattleder Kirsti Dale med panelet

Leder i Åleund Venstre og debattleder Kirsti Dale med panelet
Foto: Jens Hyvik

Venstre har fokusert på 15 tiltak for en bedre næringspolitikk:

1. Rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende.
2. Innføring av en KapitalFUNN-ordning (“Business Angles”) som gir skattefradrag for de som ønsker å investere i gründerprosjekt.
3. Økte og mer miljøvennlige avskrivningssatser.
4. Reduksjon av trygdeavgift for selvstendig næringsdrivende.
5. Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende
6. Lettelser/betinget fritak i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.
7. Egen (og forenklet) aksjelov for de minste bedriftene.
8. Reduksjon i gebyrene til Brønnøysundregistrene.
9. Økte fribeløp ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift.
10. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.
11. Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN
12. Øke samtlige beløpsgrenser og timegrenser i SkatteFUNN-ordningen.
13. Opprette et eget halvstatlig investeringsselskap Klimatek for investering i og utvikling av klimateknologi.
14. Oppdeling av Innovasjon Norge for å sikre knoppskyting og utvikling av nye bærekraftige bedrifter i hele landet, uansett postadresse.
15. Et mer fleksibelt arbeidsliv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**