Vil ha mer videreutdanning av lærerne

Tirsdag 2. november besøkte Trine Skei Grande blant annet Skjevik skole på Hjelset i Molde. Et av temaene som ble tatt opp var videreutdanning av lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


(saken fortsetter under bildet)

Trine Skei Grande, Sissel Nerland og en elev ved Skjevik skole

Trine Skei Grande, Sissel Nerland og en elev ved Skjevik skole
Foto: Jens Hyvik

På skolen møtte Grande rektor Sissel Nerland og fagsjef (skolesjef) Ivar Vereide, samt elever på skolen. Skjevik skole ble nylig totalrenovert, og en stolt rektor tok med venstrelederen, samt lokallagsleder Olbjørn Kvernberg i Molde Venstre og fylkesleder Jens Johan Hyvik på omvisning.

Venstre har nylig foreslått en styrking av videreutdanningstilbudet til lærerene, men ble stemt ned. – Jeg er veldig skuffet over at regjeringen ikke vil øke bevilgningene til videreutdanning av lærere, og heller ikke utarbeide en forpliktende opptrappingsplan for hvordan man kan øke antallet lærere som får videreutdanning. Dette handler om at regjeringen ikke vil prioritere det viktigste først, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Videreutdanningsplasser står tomme
– Bakgrunnen for forslaget er at mange av videreutdanningsplassene for lærere faktisk ikke blir benyttet. Det vil Venstre gjøre noe med, og vi har derfor foreslått flere tiltak som skal sikre at flere lærere får videreutdanning, forklarer Skei Grande.

– Vi hørte i dag at for eksempel har Høgskolen i Volda fått bevilgning til 80 plasser, mens 55 står ledige fordi kommune ikke har råd. Dette er ikke unikt for område her. Tilsvarende tendens finnes i hele landet. Det er rett og slett ikke godt nok når vi vet hvor viktig lærernes kompetanse er for elevenes læring, sier Skei Grande.

Stram kommuneøkonomi
En av grunnene til at videreutdanningsplasser står tomme er den stramme kommuneøkonomien.

– Kommunene blir stadig tildelt nye lovregulerte oppgaver på skolefeltet, og blir dermed tvunget til å prioritere enkelte tiltak på bekostning av andre. Blant annet er det i løpet av inneværende og forrige stortingsperiode kommet pålegg om flere timetallsutvidelser, skoleeierne har blitt lovpålagt å omdele frukt og grønt for enkelte elevgrupper og det har blitt innført en ordning med ufaglært leksehjelp, sier Skei Grande.

Sissel Nerland og Trine Skei Grande

Sissel Nerland og Trine Skei Grande
Foto: Jens Hyvik

– Venstre mener at man fra statlig hold heller burde prioritert lærernes kompetanse. Det er langt mer fornuftig å innføre en lovpålagt rett og plikt til videreutdanning enn å utvide timetallet eller innføre lovpålagt utdeling av frukt og grønt. Læreren er den viktigste innsatsfaktoren i norsk skole og da må de statlige prioriteringene være deretter, slår Skei Grande fast.

Forpliktende opptrappingsplan
I tillegg til en større økonomisk satsing mener Venstre at det er behov for en forpliktende opptrappingsplan for hvordan man kan øke antallet lærere som omfattes av systemet for videreutdanning ut over dagens ambisjonsnivå på 2 500 lærere per år. Det er naturlig at man i utarbeidelsen av en slik plan — i tillegg til å øke den statlige finansieringsandelen — ser på et bredt spekter av tiltak.

– Viktige stikkord i denne forbindelse er å gjøre systemet for videreutdanning mest mulig fleksibelt for både lærere og skoleeiere, samt at systemet må imøtekomme lokale behov på en langt bedre måte enn hva som er tilfelle i dag, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**