– Må lytte til bedriftseierne

Venstrefolk i Møre og Romsdal har besøkt over 50 bedrifter i løpet noen uker. Denne uken sto nye bedrifter for tur for lokalpolitikere og Venstre-lederen. – Mer frihet og mindre skjemavelde er gjennomgangstonen, sier fylkesleder Jens Johan Hyvik og Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


les også Sunnmørsposten 2.11: Jakter på dusteregler

 Et av bedriftebesøkene ble gjennomført hos Kaffi Kari i Ulsteinvik.

Et av bedriftebesøkene ble gjennomført hos Kaffi Kari i Ulsteinvik.
Foto: Jens Hyvik

 Om lag 40 møtte fram på folkemøte mandag kveld på Teaterfabrikken i Ålesund.

Om lag 40 møtte fram på folkemøte mandag kveld på Teaterfabrikken i Ålesund.
Foto: Jens Hyvik

Venstre har denne høsten kjørt en bedriftskampanje over hele landet. Målsettingen er å få større innsikt i hverdagen til bedrifts-Norge, og bedre grunnlaget for både den nasjonale, regionale og kommunale næringspolitikken.

Fra kompost til kaffe
Mandag besøkte lokalpolitikere og Skei Grande Usteinvik Global Enviro, som selger produkter som gjør matavfall til kompost. Senere sto kafeen Kaffi Kari og fotograf Per Eide for tur. I Åleund ble datafirmaet Proservice AS, frisør og motebutikken Shu Uemura, skipshandler Sverre Eidsvik og Kenneth Dalen Kjøttvarer besøkt.

Velkjent næringsregion
– Dette er en landsdel som er velkjent for sin næringskultur. Tilbakemeldningene fra bedriftene og på folkemøtet går, går i hovedsak på at man ønsker mer frihet og mindre skjemavelde. Dessuten er bedre sykelønnsordning, særlig for selvstendig næringsdrivende svært viktig, sier Skei Grande.

– Flere peker også på at det skal bli lettere å ansette folk. Et siste poeng er at det er viktig at lokalsamfunnet ser betydningen av næringslivet. Vi mener politikere har mye å lære av å lytte til hva bedriftseiere sier, sier fylkesleder Jens Johan Hyvik.

– Vilkår for næringsdrivende, tilgang til risikovillig kapital og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd — og der er det vi som politikere som må sikre at de riktige valgene blir tatt, understreker Skei Grande.

Tro på de som satser
– Vi må satse på de som tør å tro på en idé, og slippe disse til. Alt kan ikke skje innenfor offentlig sektor eller det etablerte næringslivet. Derfor er god politikk overfor småbedrifter og gründere en av Venstres viktigste saker, sier Hyvik og Skei Grande.

 Venstre besøkte bl.a. frisør og motebutikken Shu Uemura i Ålesund.

Venstre besøkte bl.a. frisør og motebutikken Shu Uemura i Ålesund.
Foto: Jens Hyvik

Les mer: Venstres 15 tiltak for en bedre næringspolitikk:
1. Rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende.
2. Innføring av en KapitalFUNN-ordning (“Business Angles”) som gir skattefradrag for de som ønsker å investere i gründerprosjekt.
3. Økte og mer miljøvennlige avskrivningssatser.
4. Reduksjon av trygdeavgift for selvstendig næringsdrivende.
5. Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende
6. Lettelser/betinget fritak i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.
7. Egen (og forenklet) aksjelov for de minste bedriftene.
8. Reduksjon i gebyrene til Brønnøysundregistrene.
9. Økte fribeløp ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift.
10. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.
11. Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN
12. Øke samtlige beløpsgrenser og timegrenser i SkatteFUNN-ordningen.
13. Opprette et eget halvstatlig investeringsselskap Klimatek for investering i og utvikling av klimateknologi.
14. Oppdeling av Innovasjon Norge for å sikre knoppskyting og utvikling av nye bærekraftige bedrifter i hele landet, uansett postadresse.
15. Et mer fleksibelt arbeidsliv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**