Styremøte 2 november 2010

Forslag til referat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tid: Tirsdag 2 november 1830-1930
Sted Kommunegården rom M1
Tilstede: Ketil Jørstad, Gudbrand Teigen, Odd Roar Kristensen
Gjest: Svein Falck

BV-sak 39/10 Konstituering
39.01 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent
39.02 Godkjenning av referat fra møtet 7 september. Godkjent
BV-sak 40/10 Programarbeidet.
Orientering om fremdrift. Bruker forrige progrm som mal, komiteen arbeider litt langsommere enn de hadde planlagt. Komiteen/styret arrangerer medlemsmøte om programmet tirsdag 23 november.

BV-sak 41/10 Nominasjonsprosessen.
Orientering om fremdrift. Forslag foreligger. Nominasjonssmøte avholdes 30 november i kommunegården. Ketil sender ut invitasjon.

BV-sak 42/10 Regnskap. Tatt til orientering.

BV-sak 43/10 Årsmøte, fastsettelse av dato, tema osv.
Tirsdag 11 januar, ønsker Ola Elvestuen som innleder.

BV-sak 44/10 Eventuelt
Nominasjonen i fylket
Vi noterer oss at fylkesnominasjonskomiteen igjen ignorer Bærum Venstres innstilling. Vi må avholde medlemsmøte for å velge delegater til fylkesnominasjonsmøte. Vi skal ha 21 delegater. Valget vil finne sted på møte om programmet den 23 november. Ketil kontakter valgkomiteen vår.

Lokalpolitisk nettverk møte 30-31 oktober.
Odd Roar orienterte om lokalpolitisk nettverk.
Med vennlig hilsen
Ketil Jørstad
Leder Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**