Medlemsbrev

Medlemsbrev fra Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


November er ofte en måned med hektisk møtevirksomhet, så også for oss i Bærum Venstre.

Lørdag 6 november kl 10-15 inviterer kommunestyregruppa til møte om kommunens handlingsplan. Møte vil finne sted på Thon Hotell i Sandvika.

Tirsdag 23 november kl 18 skal vi ha et medlemsmøte om kommunevalgprogrammet for perioden 2011-2015. Formålet med møtet er å gi programkomitéen innspill. Møte vil finne sted i Kommunegården møterom M1. Programkomitéens grunnlagsdokument vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.venstre.no/akershus/baerum. Programmet skal senere vedtas på et medlemsmøte (mest sannsynlig i januar/februar neste år)

Dette møte skal også formelt vedta vår delegatliste til fylkesnominasjonsmøtet.

Torsdag 25 november kl 18 er det fylkesnominasjonsmøte. Bærum Venstre har mulighet til å stille med 21 delegater. Dersom du er interessert i å delta kan du melde det til [email protected].

Tirsdag 30 november kl 18 avholdes nominasjonsmøte for Bærum Venstres kommunevalgliste. Møtet vil finne sted i Kommunegården møterom M1.
Innkalling og nominasjonskomitéen forslag, som var enstemmig, følger vedlagt.

Jeg vil minne om at for å oppnå stemmerett på møtet må medlemmet ha betalt sin medlemsavgift senest 14 dager før møtet.

Jeg ønsker videre å informere litt om hvordan valgloven definerer hvem som blir valgt fra en liste.

Ved kommunevalg har listestillerne mulighet til å forhåndskumulere et vist antall representanter. De forhåndskumulerte gis et personstemmetillegg på 25%. I Bærum er det mulig å forhåndskumulere inntil 6 personer. Til orientering har nominasjonskomitéen´
foreslått 4. Det er nominasjonsmøtet som skal vedta antall kumulerte.

Under valget har velgerne mulighet til å gi personstemmer til en flere kandidater på listen. I tillegg har velgere som stemmer på andre partier mulighet til å føre opp navn fra andre partiers lister (også kalt slengere).

De som velges fra et partis liste er rett og slett de personer som har fått flest personstemmer. Plassering på lista har kun betydning dersom det er likt personstemmeantall for 2 kandidater.

Tirsdag 11 januar 2011 årsmøte.

Med vennlig hilsen
Ketil Jørstad
Leder Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**